Bucuria credintei

BUCURIA CREDINŢEI

Părinţii spirituali ai oraşului – Protoiereu al Protoieriei Câmpina Preot Dumitru Costică, Preot Ilie Caloianu, Preot Gabriel Cârciu, Preot Enoae Vasile Iulian – au clădit lăcaşe durabile, edificii sufleteşti unde OMUL din Comarnic se apropie de DUMNEZEU.

În Evanghelie este scris: “Iisus a venit să găsească pe cel pierdut”. Păcătosul, omul pierdut, s-a aşezat în calea lui Hristos ca să fie găsit. Calea Lui este calea pe care ne-o arată Sfânta Evanghelie şi Biserica. La începutul anilor 2000, în cartierul Ghioşeşti din Comarnic s-a construit un început de lume, s-a construit o biserică care să deservească cartierul. Ctitori ai acestui aşezământ religios au fost: Gangler Romeo, Mândrilă Marin, Novac Constanţa, Roşca Eugen şi Ion Frâncu, alături de toţi credincioşii parohiei care au contribuit cu cele necesare sau muncă voluntară. Parohia Ghioşeşti, cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Spiridon“, conţine 550 de familii desprinse din Parohia Sfântul Nicolae Vatra Sat. Are cimitir din 2003 şi pe preotul Ilie Caloianu, părinte. Are tot ce-i este de trebuinţă unei vieţi religioase active. Parohia trăieşte intens fiecare clipă, fiecare moment existenţial, oamenii vin la slujbă cu sufletul deschis, tinda bisericii e plină la Liturghie, la Vecernie, la Sfântul Maslu, la Slujba parastaselor, la Acatistul Icoanei Maicii Domnului cea numită Pantanassa, adică Împărăteasa tuturor, izbăvitoarea de cancer. Icoana este numită “Vindecătoarea de cancer”. Foarte mulţi bolnavi s-au vindecat de cancer şi de alte boli incurabile după ce s-au rugat şi au citit cu credinţă „Paraclisul maicii Domnului Pantanassa“, înaintea icoanei sale preacinstite. Pentru localnici biserica din Ghioşeşti reprezintă bucuria omului pierdut, bucuria credinţei. Părintele Ilie a adus în casa Domnului credinţă, modestie, moralitate şi disciplină. Proiectul de suflet al părintelui îl reprezintă tinerii, avuţia cea mai de preţ a unei naţiuni, a unei comunităţi, a unei parohii. Părintele i-a cultivat şi le-a transmis pentru învăţare şi însuşire dogmele religiei creştine. În grădina parohiei părintele a sădit vlăstare curate, dedicate lui Dumnezeu. Aceşti tineri cu ambiţii şi idealuri comune – Florentina Bunghez, Diana Oancea, Roxana Ioana Oancea, Ioana Alexandra, Vlad Ionuţ, Moncea Elena – reuniţi în Liga tinerilor creştini ortodoxi din Comarnic, activează în strânsă legătură cu biserica mamă. Părintele are în preajmă doi oameni de nădejde pe sprijinul cărora se bazează în permanenţă: Constantin Oancea şi Costin Bârsan. Viaţa socială a parohiei îi cuprinde şi pe vârstnici, credincioşi de vârsta a doua şi a treia. Aceştia, ascultători, primesc cu umilinţă evlavioasă pildele cu tâlc pe care părintele le prezintă la slujbă. Una dintre ele n-are cum să nu ne pună pe gânduri, şi anume că moartea nu e ceva abstract ce se întâmplă doar altora, moartea e mai aproape decât credem noi, trebuie să fim pregătiţi pentru întâlnirea cu ea. Nu suntem gata pentru viaţa de apoi stând acasă şi aşteptând cu seninătate finalul. Trebuie să mergem la biserică să venim în întâmpinarea ei, să ne rugăm în fiecare zi.

Parohia Sfântul Nicolae – Comarnic

O menţiune specială pentru Parohia Sfântul Nicolae. Şi-a construit un sistem inteligent de reclamă, publicitate, cum puţine parohii au în judeţul Prahova. Site, prezentare, informaţii din belşug. Felicitări !
Slujitorii bisericii: Preot Paroh Cârciu Gabriel , Preot Slujitor Văcaru Florian, Cântăreţ – Cârciu Dragoş- Mihai. Actuala biserică, cu hramul „Sfântul Nicolae”, are ca «înaintaşe» două locaşuri de cult ce au fost demolate. Prima biserică, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fost construită în jurul anului 1740 şi a dăinuit peste 70 de ani. S-a aflat mai sus de cea actuală, pe şoseaua ce duce spre Secăria. A doua biserică, cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”, a fost zidită în anul 1815 pe locul unde se află actuala biserică de Doamna Zoe, soţia domnitorului Gheorghe Bibescu. Aceasta a a durat până în preajma anului 1900. Preotul Ioan Voiculescu, împreună cu credincioşii au hotărât să construiască o altă biserică pe acelaşi loc, după care urma să se dărâme biserica ctitorită de familia Bibescu. Deşi iniţial prinţul George Valentin Bibescu s-a opus demolării vechii biserici, în jurul anului 1907, acesta a acceptat dărâmarea ei, lucrările au continuat şi s-au finalizat în anul 1912, când s-a sfinţit noua biserică. Familia Bibescu a donat la sfinţire bisericii următoarele odoare: Sfântul Potir, Sfântul Disc, Sfântul Chivot în forma bisericii şi două sfeşnice cu câte trei braţe pentru Sfânta Masă, toate din argint. În decursul anilor (1941, 1949, 1957, 1967, 1977, 1982) s-au făcut lucrări de întreţinere şi reparaţii generale. În prezent, parohia este angajată în activităţi cultural misionare (dialog catehetic pe teme religioase cu credincioşii şi tinerii participanţi la slujbă, concert de colind de sfintele sărbători de iarnă); activităţi social – filantropice (colecte pentru bătrâni şi copii, ajutor financiar lunar parohiilor Băltiţa şi Meliceşti.) Enoriaşii participă cu regularitate la Utrenie, Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslu, Slujba Acatistului şi Taina Spovedaniei, Sfânta Liturghie şi parastase, Vecernia Mare.

Parohia Sfântul Gheorghe – Poiana Comarnic
Slujitorii bisericii: Paroh şi Protoiereu al Protoieriei Câmpina: Preot Dumitru Costică
Coslujitor: Preot Florin Mosgoreanu. La iniţiativa preotului doctor Dimitrie Bădiceanu în aprilie 1937 s-a înfiinţat un comitet pentru construcţia unei biserici în satul Poiana pentru credincioşii din Poiana, Podul-Lung şi Comarnic. Parohia, cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, s-a înfiinţat la 1 iunie 1943 prin dezlipire de parohia Comarnic, slujbele religioase oficiindu-se într-o capelă amenajată în şcoala din sat, paroh fiind preotul Gheorghe Turcu. Biserica a fost sfinţită şi dată în folosinţă la 30 decembrie 1945, ctitori fiind toţi credincioşii parohiei. Stilul bisericii este cel de biserică de munte tip maramu-reşean, cu influenţe din stilul gotic şi roman. La 1 octombrie 1968 a fost numit preot tânărul teolog Dumitru Costică. Acesta, impreuna cu credincioşii, a refacut în totalitate instalaţia electrică, acoperişul, încălzirea cu centrală proprie, mobilierul, clopotniţa, capela. Au procurat un clopot de 750 de kg. Biserica are obiecte de cult noi, inclusiv odăjdii, cu acoperăminte şi cărţi de cult. În anii 2004-2005 pictorul Elena Vasilescu executa lucrări de restaurare a picturilor murale. La 1 iulie 2001 este numit şi hirotonit tânărul teolog Florin-Cătălin Mosgoreanu în postul II de preot. Biserica adună zilnic mulţi credincioşi care au învăţat că bucuria slujbelor zilnice şi tăria credinţei trebuie trăite în mod concret prin ajutorarea celor aflaţi în necazuri şi suferinţă. Părintele este foarte iubit de copii, de tineri, la fel şi de cei mai în vârstă. Bucuria este şi de partea părintelui Dumitru, întrucât aici s-a născut şi a crescut. Preot acasă la el.

Parohia Sfânta Treime – Schitul Lespezi Comarnic

Biserica Schitului Lespezi, cu hramul Sfânta Treime, este situat la poalele muntelui Pleşuva Mică, în partea de nord a Comarnicului, în mijlocul unei păduri de fag. Atrage prin simplitate, modestie şi intimitate. A fost construită între anii 1661-1686 de familia Cantacuzino, Drăghici, împreună cu fiul său Parvu. Biserica este pictată de celebrul pictor Pârvu Mutu între anii 1687-1693, în timpul primilor ani de domnie ai lui Vodă Brâncoveanu (1688-1714), fiind prima lucrare a acestui artist. Biserica a fost schit de călugări până la 1863, iar de atunci este biserică parohială. Carol I a acordat o deosebită atenţie acestei ctitorii, pe care o vizita în drumul său spre Sinaia. Clădirea bisericii este o îmbinare de două stiluri: stilul sârbesc şi stilul bizantin. În actele bisericii sunt menţionaţi mai mulţi călugări devotaţi ai schitului, cum ar fi: Ghenadie, Hariton, Casion, Varsanufie Bogatul, dar şi preoţi de mir care au făcut cinste acestui locaş, cum ar fi: Ion Buzeţeanu, Ioan Ciobanu şi Ilie Neagoe. Ultimul dintre aceştia a slujit la această parohie timp de 57 de ani, depunând eforturi considerabile pentru propăşirea credinţei şi pentru mântuirea credincioşilor. Din 1993 la această parohie slujeşte preotul Enoaie Iulian. Parohia participă la programele social-filantropice iniţiate de Protoieria Câmpina, dar totodată, preotul paroh are în evidenţă persoanelor ce trebuie ajutate ori situaţiile dificile în care se află unele familii din parohie. În oraşul Comarnic există o asociaţie culturală „Lespezi 2004” care urmăreşte promovarea valorilor istorice, culturale şi religioase ale localităţii, cu care parohia noastră are un parteneriat, implicându-se astfel în diferite acţiuni culturale pe plan local. Periodic se organizează întruniri cu intelectualii din localitate, simpozioane pe diferite teme, expoziţii şi spectacole. Un alt fiu la oraşului Comarnic care face cinste locurilor natale este Moraru Constantin Mugurel, preot capelan la Capela Spitalului de Ort. şi Traumatologie „Sfântul Ier. Grigorie Dascălu” – Azuga, care are hramul Sfântul Ierarh Grigorie Dascalu şi Sfântul Ierarh Nicolae.
În decembrie 2005, Arhiepiscopia Bucureştilor în acord cu Primăria Azuga şi Spitalul a demarat începerea lucrărilor aşezământului religios din curtea Spitalului. În anul 2006 s-a amenajat în curtea spitalului o capelă, care să asigure asistenţă religioasă bolnavilor şi personalului angajat. Părintele Moraru Constantin Mugurel a fost primul preot hirotonit pe seama acestei capele, în data de 3 septembrie 2006.
Părinţii spirituali ai oraşului au clădit lăcaşe durabile, edificii sufleteşti unde omul din Comarnic se apropie de Dumnezeu.

Surse de citare:
http://www.protoieriacampina.ro/wp/parohia-nasterea-maicii-domnului-ghiosesti-comarnic/
http://www.protoieriacampina.ro/wp/parohia-sfantul-nicolae-comarnic/
http://www.protoieriacampina.ro/wp/parohia-sfantul-gheorghe-poiana-comarnic/
http://www.protoieriacampina.ro/wp/parohia-sfanta-treime-schitul-lespezi-comarnic/
http://www.protoieriacampina.ro/wp/capela-spitalului-de-ort-si-traumatologie-sfantul-ier-grigorie-dascalu-azuga

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Translate »